fredag 10 januari 2020

Radio på mellanvåg tillbaks i Köpenhamn

Nya möjligheter med effektivare täckning för marksänd radio i Nordeuropa. Mellanvågen vidareutvecklas i världen.
Radio 208 i Köpenhamn är en ny radiostation som är inriktad på oldies från perioden 1964-1984 med tyngdpunkt på 70-talet och rock.”The Rock of Copenhagen – Progressive Rock 1964-1984”. Radio 208 sänder dygnet runt på våglängden 208 meter (1440 kHz), en frekvens som många människor i Danmark - åtminstone musikfans över 50 år - känner till;  den legendariska europeiska radiokanalen Radio Luxembourg fram till 1991, säger initiativtagaren Stig Hartvig Nielsen.

Hartvig Nielsen har tidigare bland annat varit kanalchef för DR P4, styrelseledamot i DR och VD för Radio ABC och Radio Viborg.  - I resten av världen används mellanvågsbandet fortfarande mycket, men så har det inte varit i Danmark de senaste åren. Däremot är radiostationer på mellanvåg fortfarande bland de mest populära i många städer i USA. Också i länder som Sydafrika, Australien, Japan och Spanien samt Storbritannien har mellanvåg fortsatt många lyssnare och i Nederländerna har det de senaste åren startats en rad nya privata radiostationer på mellanvåg, säger Hartvig Nielsen till Ingeniøren.

Radio 208 kan tas emot på 1440 kHz i Köpenhamns-regionen samt sydvästra Skåne. Under det första dygnet kom rapporter från lyssnare runt om i Europa. Det går även att lyssna på nätet radio208.dk. Dessutom startas sändningar på kortvåg inom kort på 5800 kHz.  

Första gången sedan 2011 som det sker sändningar på mellanvåg från Danmark då DR lade ned sin sändare i Kalundborg på 1431 kHz. Frekvensen 1440 kHz används också av Saudiarabien med en mycket kraftig sändare på 1.600 kW. Radio 208 sänder nu med effekten 300 W, men en höjning till 500 W planeras.

Det finns planer på att utöka mellanvågsverksamheten med ytterligare två frekevenser på 846 och 927 kHz Det gäller World Music Radio, som redan sänder ”populär, tropisk världsmusik” på kortvåg, samt nyhetskanalen NB24.

Mottagningen är riktigt bra i större delen av Köpenhamn och ut mot Roskilde och ner mot Køge. Även i Malmö är mottagningen bra, precis som flera lyssnare har skrivit att de har fått Radio208 i norra Tyskland och till och med i Finland.Med en god bilradio hörs man i stora delar av Själland.

Der er kommet rigtigt mange henvendelser fra folk der synes, at det er fantastisk, at man nu igen kan høre radio på mellembølge i København og også mange fra Skåne i Sverige, säger Stig Hartvig Nielsen.


Kommer mellanvågen tillbaks i Nordeuropa? Säkrare beredskapsradio än FM och DAB.

Det är främst i nordiska länder som mellanvågen (AM) har lagts ned till förmån för FM. Förutom Radio 208 finns enstaka mellanvågssändare dock kvar i Norden som Färöarna och Spetsbergen. Danmarks Radio sänder fortfarande långvågsradio på 243 kHz från Kalundborg. Till skillnad mot FM och DAB kan man nå fiskeflottorna och annan fartygstrafik på Nordatlanten via MV och LV. 

Om man vill ersätta en (1) mellanvågssändare som rundstrålande täcker en radie på 300 km behövs i princip 16 FM-sändare eller 64 DAB-sändare.

Mellanvåg (AM) har således en överlägsen geografisk räckvidd och i en del länder satsar man på nya stationer med höga uteffekter. Detta kan ge full nationell täckning med ett betydligt färre antal sändare än FM, för att inte tala om DAB. Dessutom får man möjlighet att nå långt utanför sitt lands gränser. Ur beredskapssynpunkt är förstås AM överlägset andra system för markburna sändningar. För internationell räckvidd blir kortvågen bäst.

Indien har public serviceradion investerat i ett helt nytt sändarnät med 27 kraftfulla mellanvågssändare från GatesAir. Dessa används också för digitala sändningar på mellanvågsbandet med tekniken DRM30. 

I Ungern har man byggt upp världens starkaste mellanvågsstation på 540 kHz (som också är förberedd för DRM30). I USA finns ca 4500 mellanvågsstationer. En del sänder även digitalt på mellanvåg med systemet HD Radio. I Australien har man beslutat att behålla mellanvågen vid sidan av FM och DAB. I en statlig rapport 2015 som radiobranschen ställde sig bakom skriver man att det är en stor utmaning att etablera DAB-nät som täcker stora geografiska områden med liten och spridd befolkning.  Insikten har visat sig klok i samband med de ökande antalet brandkatastrofer utanför de större städerna. Public serviceradion ABC:s mellanvågsnät (AM) utgör basen i nöd- och beredskapssystemet.

Storbritannien ges fortfarande sändningstillstånd på såväl mellanvåg som FM för community radio (närradio).

Läs även