fredag 29 november 2019

Sveriges Television får ny strategichef

Har bred bakgrund bl.a. som public serviceutredare
Ny strategichef på SVT efter Jimmy Ahlstrand blir Henrik Selin, som är statsvetare i grunden och har en lång bakgrund inom svensk förvaltning och ett omfattande kontaktnät. Han är idag huvudsekreterare för Kommittén ”Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet” vid regeringskansliet. 
Henrik Selin kommer att ingå i företagsledningen och börjar på SVT den 2 mars nästa år.               (Foto: Stefan Tell)

– Jag är mycket glad över att få välkomna Henrik Selin som strategichef på SVT. Hans långa erfarenhet från frågor som rör public service och vår reglering kommer att vara en stor tillgång. Och med tidigare chefsjobb inom allt från kultur till presstöd och kommunikation har han en bred och kunnig bas med sig in i jobbet på SVT, säger vd Hanna Stjärne.

Henrik Selin har mycket god kunskap om mediefrågor och public service, han har bland annat varit huvudsekreterare för två public service-utredningar och särskild utredare av digital radio. Genom åren har Henrik Selin haft en rad chefstjänster, bland annat som chef för Presstödsnämnden och som avdelningschef på Svenska institutet och också varit kulturråd i Bryssel.