fredag 6 oktober 2017

Storbråk inför omorganisering av Utbildningsradion

Ledningen backar efter kritiska artiklar
Efter Journalistens artiklar om krisen i UR till följd av en genomgripande omorganisationen tar nu ledningen ett steg tillbaka. Efter att 37 producenter och projektledare i UR öppet framfört kritik mot Utbildningsradions VD Christel Tholse Willers har hon nu beslutat att införa ett tillfälligt stopp i den pågående processen med företagets omorganisation, skriver journalisten.se.  Bråket kommer vid en exceptionellt dålig tidpunkt med ett pågående parlamentariskt utredningsarbete inför nya public serviceavtal från 2020.


Under ett extrainsatt personalmöte meddelades att ledningen nu ska analysera vad som inte fungerar och att konkreta åtgärder kommer att presenteras i slutet av veckan.
UR:s omorganisation beskrivs i Journalistens artikel som mycket genomgripande. Alla gamla formella och även informella strukturer ska bort och ersättas av en mer flytande organisation. Bland annat ska de flesta medarbetare ingå i ett ”kompetenscentrum” där man ska söka sig till olika projekt som är utlagda på det som i organisationsmodellen kallas ”arenan”.
 

Enligt artikeln finns UR-medarbetare som är positiva till förändringarna, men framförallt många som är ledsna, frustrerade och förbannade.  I en replik till Journalisten skriver Christel Tholse Willers bland annat att Visionen och syftet med omorganisationen är att framtidssäkra UR med användarna i fokus i ett samhälle som förändras allt snabbare. (Vipåtv)

Fakta:  Utbildningsradion är det minsta av de tre public servicebolagen med ca 240 anställda och ca 5 % av de totala intäkterna från tv-avgiften.

Läs mer
Storbråk på UR efter Journalistens reportage
Processtopp på UR efter kritiken