lördag 21 januari 2017

Svenska webb-tv marknaden fortsätter växa

Public service fortsätter att öka och dominerar stort
Med hela 50% ökade Sveriges Television sin dominans över webb-tv-marknaden under 2016 i jämförelse med året innan både sett till startade strömmar och tittartid. TV4, som tog andelar linjärt, gör en marginell ökning när det kommer till webb-tv. TV4 har 70% av de kommersiella bolagens startade strömmar enligt MMS årsrapport. 


Startade strömmar 2016 (2015) för de största tv-bolagen:
- SVT 853.139.013 (573.581.201)  69% andel
- TV4 265.930.673 (261.079.608)  21%
- MTG (Kanal 3 mm) 76.498.876 (70.831.894)  6%
- Discovery Networks (Kanal 5 mm) 43.005.609 (37.372.837)  3%
- UR 8.268.946 (8.487.240)  1%