lördag 10 september 2016

Kommersiell tv allt mer beroende av utlandsbaserade spelbolag

Signalerar hopp eller död för framtida reklam-tv i Sverige
Spelreklamen ökade kraftigt under första halvåret 2016 jämfört med i fjol. De utlandsbaserade spelbolagen har investerat kraftigt i marknadsföring de senaste åren. Spelbolagen blir en allt viktigare intäktskälla på en vikande svensk reklammarknad för tv visar analys från Mediavision. Samtidigt som annonsmarknaden för tv minskade med mer än en kvarts miljard 2015 enligt Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM). 

T.o.m. juli i år hade annonsinvesteringarna i krympt med nära 100 miljoner jämfört samma period 2015. Enligt IRM väntas marknaden tappa ytterligare nästan 100 miljoner innan årets slut.

Bakom den negativa trenden ligger ett minskande tv-tittande, inte minst bland unga. Detta har gjort många marknadsförare mer benägna att flytta reklampengar från traditionell tv till digitala medier. Ett segment som går åt motsatt håll är de utlandsbaserade spelbolagen som kraftigt ökat sina reklaminvesteringar i tv. De har blivit en allt viktigare intäktskälla för de kommersiella kanalhusen. I dag står spelbolagen för en tiondel av all köpt tv-reklam i Sverige. Det motsvarar en ökning på 20 procent jämfört med ifjol. 

Spelmarknaden i Sverige fortsätter växa och många aktörer satsar hårt inför den väntande omregleringen på att flytta fram positionerna och ta marknadsandelar. Det leder till intensiv kundjakt, vilket driver på reklaminvesteringarna. För kanalhusen är detta positivt på kort sikt. Frågan är hur väl efterfrågan står sig bortom en omreglering av spelmarknaden, när krutröken har lagt sig, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision.