tisdag 20 september 2016

Förtroendet för nyhetsmedierna i USA rasar

Pressen, radio och tv:s svaga ställning kan bli en avgörande politisk faktor 
Färre än en tredjedel har förtroende för de amerikanska nyhetsmedierna, visar en ny gallupundersökning. Inte sedan 1972, när Gallup började undersöka amerikanernas tillit och förtroende till nyhetsmedierna, har så långa siffror presenteras enligt Politico. 

Totalt uppger endast 32 procent att de har ett stort eller ganska stort förtroende för massmedierna. Det är en minskning med 8 procentenheter sedan 2015. Förtroendet för medierna föll hos hela väljarkåren. Mest föll förtroendet bland republikanerna, från 32 procent 2015 till 14 procent 2016. Detta är de lägsta förtroendesiffrorna bland republikaner som uppmäts på 20 år, enligt undersökningen.

Before 2004, it was common for a majority of Americans to profess at least some trust in the mass media, but since then, less than half of Americans feel that way, skriver man i rapporten. Now, only about a third of the U.S. has any trust in the Fourth Estate, a stunning development for an institution designed to inform the public.

Läs mer i Politico