måndag 5 september 2016

FM-radion oslagbar i Tyskland

Radiolyssning på nätet starkaste digitala alternativet
Vid den nu pågående IFA-mässan i Berlin presenterades en undersökning om vilka plattformar tyskarna använder för att lyssna på radio i år och de tre föregående åren. 94 procent lyssnar på radio på FM. Detta är en andel som stått sig oförändrad de senaste fyra åren.  En tredjedel 34,1% använder Internet för radiolyssning. Övrig digital radio fördelar sig jämt; DAB 13,8, via kabel 14,7 och satellit 13.9%.  
Mätningen omfattar ca 70.000 personer 14 år och äldre. Här finns grafiken >


Det beräknas finnas ca 120 miljoner FM-mottagare i Tyskland.  Antalet sålda DAB-mottagare är hittills 9 miljoner. Den kraftig ökande internetlyssningen beror till stor del att smartphones har blivit den nya radiomottagaren. Det finns ca 50 miljoner smartphones i bruk i Tyskland 2016.