torsdag 18 augusti 2016

Opinionen mot FM-stopp ökar i Norge

Nordnorska politiker vill förhindra att FM-nätet försvinner. 
Radiokaos hotar under valåret 2017
Beslutet om en övergång från FM till DAB-radio i Norge 2017 togs med brett politiskt stöd. Avgörande besluten togs i Stortinget 2011 och 2015. Motståndet mot att stänga FM har dock växt kraftigt senaste året. Inledningsvis var det mest lokalradion som gjorde motstånd, sedan bilorganisationer, fiskerinäringen och turistnäringen samt att många tvivlar på att DAB-nätet beredskapsförmåga och ifrågasätter ljudkvaliteten. Nu har motståndet nått en bred folklig uppslutning. Den senaste mätningen på Dagbladets uppdrag visade att 2 av 3 norrmän var emot att bli av med FM. Motståndet visar sig nu tydligt i sociala medier

På nätet finns facebookgrupper med vardera har 200-700 medlemmar samt community som når några tusen (Fem grupper listas här). Ett upprop på nätet IKKE Steng FM-Nettet har idag nått 25.000 underskrifter.  I riks- och lokalpress skrivs många debattartiklar, men det visar sig vara endast ett par personer som går till försvar för DAB-projektet. De representerar NRK respektive det av NRK och MTG gemensamt ägda bolaget Digitalradio Norge AS. 

Det senaste året stödet börjat urholkas med ett uttalat motstånd från politiker i såväl Stortinget som i kommuner/fylken. Även det parti som äger frågan - Høyre - har lokalpolitiker som ifrågasätter projektet. Framstegspartiet har hela tiden varit emot FM-stängning, men har värderat sin fortsatta position i regeringen högre än att gå emot beslutet i Stortinget.

Tvivlande röster hörs nu även i Stortinget inom socialdemokraterna (Ap), socialistisk venstre (SV) och senterpartiet (Sp).  Miljöpartiet vill inte stänga FM-radion.  Mycket pekar på att en omprövning sker i höst. Det är nämligen stortingsval nästa år.

Vi överväger faktiskt ett förslag i Stortinget, för att stoppa stängningen av FM-nätet, säger Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsledamot för SV Troms fylke till tidningen Nordlys. Han kan få resten av SV:s riksdagsgrupp med sig. Vi vet också att det finns liknande rörelser i andra partier i Stortinget, säger Fylkesnes.

Det kommer i så fall bli att backa på Stortingsbeslutet 2011, när en klar majoritet med undantag av Frp, godkände införandet av DAB-radio med stängning av FM-nätet 2017.

FM kommer att tas bort helt och hållet vilket skapar en stark reaktion. Under de senaste dagarna har radiolyssnare i Nordnorge upplevt instabil och ibland bristande täckning av DAB-radio. Flera ifrågasätter också säkerheten och beredskapen.

Detta är att spela med säkerhet, på flera nivåer. Från aktiviteter på kust- och havsområden, till grundläggande säkerhetsinfrastrukturen i situationer där man måste lägga ut information till någon om något händer. - Min utgångspunkt är att denna stängning av FM måste stoppas, säger Torgeir Knag Fylkesnes till tidningen.

DAB täckningen blev inte den man blev förespeglad, säger han, som också tror att DAB-tekniken redan kan vara föråldrad. Han pekar på online radio som nästa naturliga steg för FM. Det är den här typen av överväganden vi vill diskutera i SV:s grupp. Jag kan inte föregripa resultatet av mötet, men man kan väl säga att de nordliga norska representanterna ser detta mycket tydligare än andra, säger Fylkesnes som satt i parlamentet när det ursprungliga beslutet antogs 2011.

Också på Arbeiderpartiets troms bänk i Stortinget känner man en viss oro vid tanken på att hela FM-nätet stängs. Erkänner att jag är bekymrad om DAB-täckningen är tillräcklig god, särskilt med tanke på vad folk utefter kusten berättar, säger Martin Henriksen, Ap, Troms till Nordlys.

Kulturminister bör installera en stor pausknappen på sitt kontor. Om hon inte är helt säker på att DAB fungerar i alla delar av landet, bör hon trycka på knappen, säger Henriksen. Han påpekar att politiker blivit informerade att DAB skulle utgöra ett steg framåt, även i fråga om säkerhet och beredskap. Jag tycker att det finns ett gap mellan vad vi får veta och den verklighet som människor längs kusten upplever. Huvudsaken är att vi inte ska spela med människors liv och säkerhet, säger Henriksen.

Øyvind Korsberg och hans Frp-kollegor argumenterade starkt mot stängningen av FM-nätet i Stortinget 2011. Han har inte ändrat sig. Att stänga FM-nätet nästa år är inte okej. Jag och FRP har varit emot det av uppenbara skäl: Det ena säkerhet, det andra om tillgänglighet för radiosändningar. Dessutom finns den enorma kostnaden och det miljömässig perspektivet att kasta bort miljontals FM-mottagare. - Det är konsumenterna som måste betala räkningen, och det är konsumenterna som i själva verket får en sämre service, säger Øyvind Korsberg till Nordlys.

Norge är det enda land i världen som beslutat sig för att ersätta FM-radio med DAB+ tekniken. Finland och Sverige har skrotat alla sådana planer. I flera andra länder som Kina, Indien, Japan, Kanada och USA väljs helt andra lösningar för marksänd digital radio.

Läs DAB-frågan kommenteras av Nordlys Journalist Ola Solvang
No Service - DAB-skandalen er et faktum. Stortinget er ført bak lyset

Meddelande från redaktionen:

Debatten om FM- och DAB-radio pågår nu mer än någonsin i Norge, medan frågan idag förefaller helt försvunnit i Sverige. Men denna nyhetsblogg har många läsare i Norge. Vi har därför flyttat upp länklistorna till artiklar och andra dokument om DAB som Aktuell debatt i Norge till överst i högerkolumnen liksom i artikelsamlingen till nordisk press under fliken Press i Norden.