onsdag 19 augusti 2015

Svensk public service måste ompröva sin verksamhet

"En stat i staten" kan bli slutet för public serviceideologin
Professor Hans-Gunnar Axberger, ordförande i den förra mediepolitiska utredningen, skriver i ett temanummer av tidskriften AXESS om public service. Han varnar för att nuvarande utveckling leder till att public service om tio år kommer att vara ekonomiskt försvagat, verksamhetsmässigt fragmentiserat och till identiteten upplöst. Public service-företagen behöver ompröva sin verksamhet och få sin konstitutionella ställning klarlagd. I samma temnummer skriver även Olle Lidbom, Jasenko Selimovic och Niklas Ekdal om nödvändiga förändringar av public service.