torsdag 25 juni 2015

Stopp för DAB-radio i Sverige

Sverige gör som Finland; säger nej till DAB och behåller FM
Demokratin blev för stark för lobbyisterna
Regeringen har beslutat att inte gå vidare med en övergång till DAB+, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (mp) på SVD:s debattsida. Ministern konstaterar att en släckning av FM-nätet innebär att tio miljoner radio­apparater blir obrukbara och att nya behöver köpas in av konsumenterna, och att det skulle behöva starka skäl.
De nackdelar, som regeringen lyfter fram är
- Totalförsvaret och katastrofberedskapen riskeras.
- Täckningsgraden, det är osäkert om digital radio når hela Sverige.
 -Åsikterna hur tillstånden ska fördelas går i sär i radiobranschen.
- Efterfrågan hos allmänheten är högst oklar.

Mot bakgrund av remissutfallet är regeringens slutsats därför att för närvarande inte gå vidare med en övergång till DAB+. En sådan övergång är förenad med alltför stora oklarheter, i synnerhet vad gäller radions roll i svensk krisberedskap. Rege­ringens uppfattning är också att vår nuvarande radio­lösning, det vill säga FM-nätet kompletterat med webbradio, inte heller är behäftad med sådana brister att en övergång är motiverad, skriver Alice Bah Kuhnke.

Regeringen avser nu att, som det heter, ”följa utvecklingen”. Ett av skälen för att regeringen avstår från att bygga ut DAB är osäkerhet om hur radions krisberedskap kan fungera med ett digitalt marknät.

Branschsamordnaren Nina Wormbs förslag som presenterades för regeringen i december 2014 mötte från början hård opinion och i remissomgången var Post- och telestyrelsen, Försvaret och många andra tunga institutioner starkt kritiska.  I april presenterade dessutom Riksrevisionen en mycket kritisk granskning av satsningen på DAB-radio.

Regeringsbeslutet 23 juni har hittills tagits emot mycket positivt i media av experter och allmänna opinionen särskilt ifråga om att behålla FM-radion. Undantaget är inte oväntat kritiken från den s.k. DAB-lobbyn (Sveriger Radio, Teracom, SBS och MTG).

Utvecklingen i Norge och Danmark visar att en satsning på DAB ger mer radiolyssnande, säger Sveriges Radios VD Cilla Benkö i ett pressmeddelande om regeringens DAB-beslut. Dagens besked innebär att vi sitter kvar med en gammal teknologi och i förlängningen finns risken att Sverige som anses som ett av de ledande radioländerna i Europa på sikt förlorar positionen då publiken väljer bort ett analogt alternativ i en i övrigt digital värld, säger Benkö.

Medieanalytikern Christer Hederström säger  till Radionytt att regeringens beslut är ett hårt slag mot försöken att sprida DAB i Europa och att det kommer ge intryck i andra länder. Att Sverige inte går vidare med en utbyggnad av DAB visar att landet är en ledande IT-nation. Beslutet är ett hårt slag mot de nu 20-åriga försöken att lansera DAB på bred front i Europa. Som ledande IT-nationer markerar nu Sverige liksom tidigare Finland mot att utveckla en separat sändningsstruktur för radio vid sidan av FM och internet, säger Hederström.

Beslutet innebär komplikationer för den nyligen beslutade avvecklingen av FM-nätet i Norge 2017.  Besökande bilister från Finland och Sverige kommer vid besök i sitt grannland inte kunna nås av public serviceradion NRK:s sändningar för trafik- och krisinformation. Detta gäller även för  bilister från många andra europeiska länder.

Sveriges Radio startade redan 1992 provsändningar med DAB och kom i etern officiellt 1995. Man sänder sedan dess i begränsad omfattning i fyra städer med DAB och DAB+ även om tidigare kulturministern Leif Pagrotsky 2005 stoppade planerna på en nedsläckning av FM-radion.

Läs hela kulturministerns inlägg i Svenska Dagbladet

Läs även