söndag 23 mars 2014

Tv-chefer tar strid mot regeringen om UHF-bandet

Frekvensutrymmet för marksänd digital radio och tv minskar
Tv-cheferna för tre av de fyra stora tv-bolagen i Sverige skrivet i öppet brev att de är djupt oroade av den process som regeringen initierat genom beslutet att avveckla tv-sändningarna i marknätets 700-band redan 1 april 2017. Ett beslut som nu lett till att Myndigheten för radio och TV utannonserat att man kommer att utgå från att då det bara kommer att finnas fem sändarnät tillgängliga för tv-sändningar, trots att det enligt Teracom finns möjlighet att frigöra ett sjätte sändarnät. 

Resultatet av beslutet innebär stora nackdelar för såväl tittarna som medieföretagen. 
Vi är förbluffade över den brist på genomlysning av beslutet som förevarit och över den bristande kännedom som tycks råda om konsekvenserna för Sveriges mediebolag. Vi menar därtill att den nu inledda processen är både rättsosäker och odemokratisk. Beslutet har olika konsekvenser för olika delar av marknaden bl.a. måste de kommersiella kanalerna tvingas migrera till ny teknik, skriver cheferna. Man menar att regeringen har satt igång en process som kan få kraftiga följdverkningar för det svenska medielandskapet. Balansen mellan olika distributionsformer och mellan innehållsleverantörer och distributörer riskerar att ändras i grunden. 

Mediebolagen hamnar i en beroendeställning till de ledande telekombolagen, som dessutom aviserat att de avser att börja ta betalt för mediebolagens möjligheter att förmedla sitt innehåll över nätet. Om marknätet nu blir mindre attraktivt för de kommersiella tv-bolagen, så innebär det i förlängningen att det inte längre finns någon möjlighet att förmedla tv-innehåll fritt i Sverige. Det finns inom överskådlig tid inte en chans att de mobila bredbandsnäten ska kunna bära samhällets behov av tv, skriver tv-cheferna bland annat. De vill att  regeringen tänker om eller att omedelbart redogöra för den plan som vi hoppas finns för att hantera den akuta situation som branschen nu hamnat i.

Brevet är undertecknat av Eva Hamilton (vd SVT), Casten Almqvist (vd TV4-Gruppen), Jonas Sjögren (vd SBS Discovery). 

Statssekreteraren i näringsdepartementet Daniel Johansson har dock redan avvisat propån från tv-bolagen.

Sverige och Finland är de första länderna i Europa som tagit beslut om att lämna över frekvensområdet 694-790 MHz till mobilt bredband. I första hand handlar det om 4G.
Behovet av mobilt bredband i UHF-bandet förväntas öka med ytterligare ett hundratal MHz efter 2020. Detta innebär att tv-bolagen får börja nyttja lägre band effektivare främst VHF band III som televisionen f.n. delar med DAB-radio.

Läs hela skrivelsen i Dagens Media