måndag 24 mars 2014

TV-chefer snedvrider bild av situationen för televisionen

Nischkanaler bör sändas på Internet - inte ta eterutrymmet
Det öppna brev som tre tv-chefer har skrivit till regeringen tecknar dessvärre en snedvriden bild av situationen svensk tv och för de svenska tv-kanalerna, skriver Gunnar Bergvall ordförande i Public servicerådet och f.d. grundare av TV4. I brevet undviker de att nämna att den snabba utvecklingen av mobil television (video) gör det nödvändigt att utveckla mobilt bredband i UHF-bandet. Det som tv-mediet förlorar i ena änden kompenseras i själva verket i den andra. Television kommer att finnas överallt i Sverige även utan Teracoms hjälp. 

Beslutet om 700 MHz kommer inte heller så oväntat som de försöker ge sken av. Att 700 MHz bandet kommer att bli avsatt för mobilt bredband i större delen av världen borde man förstått redan för två år sedan och att Sverige är tidigt ute är inte så konstigt eftersom vi ligger på förkant ifråga om t.ex. 4G-utbyggnad, skriver Bergvall.

Tv-cheferna talar om om "fria plattformar". Det resonemanget håller inte. Teracom är de facto ett sändningsmonopol för marksänd digitalradio och digital-tv. Och de tar betalt även om konsumenterna får betala indirekt via skatt, tv-avgift och reklam. Inom mobilt bredband har vi fyra operatörer som konkurrerar om att erbjuda attraktiva lösningar.

I det öppna brevet påskiner tv-cheferna att många svenskar måste byta tv-mottagare 2017. Det är helt fel. För det första är det en snabbt minskande andel av hushållen som tar emot tv via marknätet (just nu c:a 25 procent och 2017 kanske 10-15 procent). I takt med att fiberoptiskt bredband byggs ut kommer fler och fler att ta emot sin tv på det sättet. Dessutom klarar nyare tv-apparater/boxar redan nu av övergången till den lösning som regeringen föreslagit.

Frekvensspektrat är en ändlig naturresurs. Det utnyttjas mycket ineffektivt när broadcastföretagen via etern sänder nischkanaler som vid ett givet tillfälle har någon eller nästan inga procent tittare. Sådana kanaler är ju som gjorda för ip-tv.
< Boxers (Teracoms) utbud i marknätet 64 kanaler >

Tv-cheferna skriver om samhällets behov av tv-kanaler. Men samhället behöver i första hand nå ut brett med publicistisk verksamhet och i andra hand med ren underhållning. Sannolikt kommer det på några års sikt att räcka med 10-12 marksända kanaler. Staten ska garantera att public service har ett säkert utrymme på alla plattformar, men i övrigt är det marknadens sak att leverera program via de plattformar som konsumenterna är villiga att betala för, avslutar Gunnar Bergvall.