torsdag 13 mars 2014

Reklamradion i Europa vill ha kvar FM

Digitalisering ingen EU-fråga
den europeiska reklamradio-organisationen AER:s The Future of Radio Is Multi-Platform sägs att radions framtid finns på flera plattformar och att organisationen stöder arbetet för att nya mottagare ska klara både analoga och digitala sändningar, liksom internetsänd radio och datastandarder som Radio DNS. Även mobiler och annan elektronik bör vara utrustade med sådana radiomottagare. AER säger dock att FM-radio inom en överblickbar framtid kommer att vara viktigast för de flesta radiostationer i Europa.
Policydokumentet presenterades vid AER:s årsmöte i EU-parlamentet i Bryssel 4 mars där radions framtida plattformar diskuterades.

AER menar att inte nödvändigt att föra över beslut på EU-nivå eller att öka koordineringen mellan länderna när det gäller frekvensfrågor. AER motsätter sig att EU tar beslut om ett gemensamt datum för en "nedsläckning" av analog radio.

I policydokumentet skriver AER att frekvensbanden II, III och L är viktiga för radions framtid och att de inte bör öppnas för marknadsbaserad frekvensfördelning.  

AER består av organisationer och stationer i Spanien, Irland, Storbritannien, Danmark, Finland, Frankrike, Österrike och Tyskland. Den kommersiella radion i Sverige finns nu också med i AER genom att SBS Discovery nu blivit medlem.

Enligt aktuella uppgifter från kommissionen finns idag inga planer på att föra upp frågan om radions digitalisering på EU:s agenda. Dock kan den aktuella diskussionen om frekvensfördelningen på UHF-bandet mellan tv-bolag och mobila bredbandsoperatörer komma att beröra radio och tv på längre frekvensområden som VHF-bandet.