tisdag 4 mars 2014

Kiss FM lämnar nationell DAB-multiplex

Svårt för privat DAB-radio utan offentligt finansiering 
Sändningarna från kommersiella radiobolaget Kiss FM i tyska nationella DAB + mulitiplexen avslutas i förtid 31mars 2014. Man fortsätter dock med FM, kabel och på Internet och via appar meddelar FOM GmbH & Co.
Anledningen till beslutet var bl.a. oförsonliga åsiktsskillnader med sändaroperatören Media Broadcast liksom förlustdrabbade andra privata aktörer i den rikstäckande multiplexen (Förmodligen LoungeFM). Det är svårt att finansiera de betydande kostnaderna för den nya sändningstekniken enligt FOM. 

Privata kanaler måste bära mycket höga och långsiktiga förluster eftersom kostnaderna för DAB-nätet måste finansieras av dem själva medan hushållsavgifter finansierar DAB för public service. Det hade behövts en snabb och hållbar marknadsintroduktion för att denna nya teknologi skulle kunna slå igenom menar FOM, som inte längre kommer att använda DAB+ i sin nuvarande form.

Kiss FM förstärker nu den befintliga FM-distributionen liksom via Internet och applikationer. Speciellt är nu Apps Kiss FM mycket framgångsrikt med mer än 425.000 nedladdningar .  (TecTime TV)

I juni 2013 lämnade Loung.FM den nationella muxen i Tyskland. Enligt senaste kända mätningar dominerar FM stort i Tyskland medan DAB+ har enbart ett par procent lyssning på veckobasis trots att nästan hela landet nås av DAB-nätet.

Läs även