fredag 28 mars 2014

12-års sändningstillstånd stärker FM-radion

DAB-radion i Storbritannien har stagnerat sedan 2007
Mediemyndigheten Ofcom har på remiss en utredning om att förlänga giltighetstiden för sändningstillstånd för analog radio d.v.s. mellanvåg och FM från idag sju till tolv år. 12 år var det som tidigare gällde och betraktas som en mer rimlig period för kommersiell radio att fungera affärsmässigt. -  Förslaget visar att en nedsläckning av FM-radion nu har blivit mindre aktuell. Detta visar också brittiska regeringens beslut i december 2013, som innebar en fortsatt satsning på DAB, men inget datum för en avveckling av FM.

DAB-radion har funnits i Storbritannien sedan 1995. Idag lyssnar ca 23 procent på veckobasis på DAB medan övrig digitalradiolyssning sker on-line, satellit och via digitala tv-nätet. Analog lyssning är fortfarande dominerande med ca 64 %. Det beräknas finnas minst 100 miljoner FM-mottagare i brittiska hushåll.

I Ofcoms remissunderlag visar statistik att DAB-radions andel av den totala ökningen av radiokanaler (+25 % till 765 st) inte ökat under den gångna sjuårsperioden. Andelen radiostationer som sänder på FM+DAB resp. enbart på DAB är totalt sett densamma 2013 som 2007 nämligen 21,2 procent.

Utvecklingen från 2007 till 2013:
- Radio analog (AM, FM) - från 438 till 553  stationer  (+26 %)
- Radio analog även på DAB - från 129 till 162 stationer  (+25%)
- Radio enbart DAB  - från 40 till 50 stationer (+25%)